e

Suomen Sisäilmakeskus Oy

Suomen Sisäilmakeskus Oy on rakennusterveyden ja sisäilmaston asiantuntija, joka on erikoistunut rakennuksista aiheutuvien terveyshaittojen selvityksiin sekä sisäilmahaittojen kokonaisvaltaiseen ratkaisemiseen. Sisäilmakeskus on luotettava ja puolueeton kumppani kaikissa sisäilmaan liittyvissä asioissa. Sisäilmakeskuksen omistaa Hengitysliitto ry.

Sisäilmakeskuksen juuret ulottuvat 90-luvun puoliväliin, jolloin Hengitysliiton käynnistämässä projektissa alettiin tutkia sisäilmaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä tarkemmin. Projektista kumuloitui merkittävä määrä sisäilmaosaamista, joka päätettiin muuttaa hengitysterveyttä edistäväksi liiketoiminnaksi. Näin perustettiin Suomen Sisäilmakeskus Oy, joka aloitti toimintansa vuoden 2009 alussa. Uuteen yhtiöön sulautettiin Kaprakan Sisäilmakeskuksen liiketoiminta, jolloin yritykseen saatiin pitkäaikaista kokemusta rakennusten terveellisyyteen vaikuttavista asioista. Sisäilmakeskus hankki merkittävää lisäosaamista ostamalla rakennusterveyteen ja -valvontaan erikoistuneen RaTeVa Oy:n liiketoiminnan maaliskuussa 2009.

Tällä hetkellä Sisäilmakeskus työllistää noin 20 alan asiantuntijaa. Henkilöstöön kuuluu mm. rakennusterveysasiantuntijoita, tutkimusinsinöörejä, talotekniikka-, LVI- ja kiinteistöautomaatioasiantuntijoita, asbesti- ja haitta-aineasiantuntijoita sekä rakenteiden kosteusmittaajia.

Sisäilmakeskus keskittyy liike- ja palvelurakennusten sekä julkisten rakennusten, kuten sairaaloiden, terveyskeskusten, koulujen, päiväkotien ja palvelutalojen, rakennusterveyshaittojen ratkaisemiseen. Lisäksi palvelemme myös yksityisten pientaloasukkaiden kasvavia tarpeita.

Yhteistyössä