e

Sisäilman ja rakennusterveyden asiantuntija rakennushankkeessa

Suomen Sisäilmakeskus Oy haluaa olla vahvasti myötävaikuttamassa rakentamisen parempaan laatuun ja rakennuskantamme korjausvelan taittumiseen.

Tarjoamme uudentyyppistä Sisäilman ja rakennusterveyden asiantuntija rakennushankkeessa -palvelua, jossa yrityksemme kokenut rakennusterveysasiantuntija toimii hankkeessa ulkopuolisena asiantuntijana varmistamassa rakennettavan tai korjattavan kohteen hyvän sisäilmanlaadun ja valittujen rakenteiden pitkäaikaiskestävyyden. Asiantuntijaprosessi jatkuu läpi rakennushankkeen aina takuuajan loppuun saakka. Palvelumme soveltuu sekä korjausrakennus- että uudisrakennushankkeisiin.

Toimintamallissamme asiantuntijamme

•  osallistuu hankkeiden arkkitehti- ja rakennesuunnitteluprosessiin

•  tarkistaa rakennesuunnitelmat sisäilman laadun näkökulmasta ennen tarjousvaihetta

•  toimii aktiivisesti rakennusaikaisena valvojana omalla erikoisalueellaan

•  tekee laadunvarmistuskokeita eri työvaiheissa

•  valvoo rakennusaikaista kosteudenhallintaa, sisäilmaolosuhteita ja pölynhallintaan.

Ota yhteyttä, tulemme mielellämme kertomaan toimintamallistamme lisää.
Toteutetaan yhdessä laadullisesti ja taloudellisesti onnistunut rakennushanke!