e

Rakennusterveyden kehittäminen

Sisäilmakeskus on ollut useita vuosia aktiivisesti myötävaikuttamassa sisäilmaan ja rakennusterveyteen liittyvien asioiden eteenpäin viemisessä Suomessa. Asiantuntijamme ovat olleet mukana useissa ympäristöministeriön Kosteus- ja Hometalkoot -hankkeen työryhmissä luomassa mm. käytännönläheisiä ohjeistuksia terveelliseen rakentamiseen.

Sisäilmakeskus panostaa voimakkaasti rakennusterveyden osaajien kehittämiseen. Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä kahdeksan VTT:n henkilösertifioimaa rakennusterveysasiantuntijaa (RTA) ja lisäksi vuosittain useampi kokenut rakennusalan ammattilainen suorittaa RTA-koulutukseensa liittyvää työharjoittelujaksoaan yrityksen palveluksessa. Näin varmistamme alan osaajien saatavuuden myös tulevaisuudessa.

Suomen Sisäilmakeskus Oy on vahvasti verkostoitunut sisäilma-alan tärkeimpien sidosryhmien kanssa ja aktiiviset asiantuntijamme toimivat alan yhdistysten puheenjohtajina ja sihteereinä. Olemme olleet mukana luomassa Suomen rakennusalalle uusia ohjeistuksia ja ministeriöiden pyynnöstä antaneet lausuntoja lakiesityksiin.

Uudistuvissa maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) sekä terveydensuojelulaissa (TsL) kiinnitetään enemmän huomiota rakennusterveyteen. Alan asiantuntijoiden kuten rakennusterveysasiantuntijoiden, kosteusvauriokuntotutkijoiden ja -korjaussuunnittelijoiden sekä kosteusvauriokorjaustöiden työnjohtajien ja valvojien pätevyysvaatimukset tiukkenevat. Uusien vaatimusten myötä ympäristöministeriö käynnisti Kosteus-ja hometalkoiden puitteissa kaksivuotisen projektin, jossa tulevien asiantuntijoiden valtakunnallinen koulutus harmonisoidaan ja synkronoidaan. Projektin toteuttajaksi valittiin Suomen Sisäilmakeskus Oy yhdessä Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOn kanssa. Projektia vetää tohtori Helmi Kokotti Sisäilmakeskuksesta ja projekti jatkuu kevääseen 2016.