e

Lisäpalvelut

Kuntoarvio - tehdään asuin-, liike- tai teollisuuskiinteistöille. Selvitetään kohteen teknisten komponenttien kunto aistinvaraisesti ja laaditaan pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma (PTS).

Kuntotarkastus – tehdään yleensä asuntokaupan yhteydessä. Selvitetään aistinvaraisesti rakennuksen tekninen kunto ja korjaustarpeet. Tehdään suoritusohje KH 90-00394 mukaisesti.

Kosteuskartoitus - tavoitteena on selvittää rakenteen kosteustilanne ja mahdollisten kosteusvaurioiden laajuus. Tehdään suoritusohjeen KH 90-00394 mukaisesti.

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus – selvitetään kohteessa mahdollisesti esiintyvien haitta-aineiden määrä ja laatu, mm. asbesti, PCB- ja PAH-yhdisteet.

Puhtaudenhallinta – otetaan huomioon Sisäilmastoluokituksen 2008 tavoitteet, vaatimukset ja ohjeet rakennushankkeen suunnittelu-, rakennus- ja luovutusvaiheissa. Rakennuttaja valitsee sisäilmaston tavoitearvot yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa.

Korjaustarveselvitys – selvitetään kohteen kunto asiakirjojen, piirustusten, aistinvaraisen ja ainetta rikkovien tutkimusten perusteella. Määritellään eri rakenneosien ja komponenttien korjaustarve hankesuunnittelun lähtötiedoiksi.