e

Koulutus ja konsultointi

Suomen Sisäilmakeskus Oy:n asiantuntijat ovat sisäilma-alan ja rakennusterveyden erityisosaajia. Lisäksi monilla asiantuntijoistamme on myös pedagoginen pätevyys toimia opetustehtävissä.

Sisäilmakeskus tekee säännöllistä koulutusyhteistyötä useimpien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja aikuiskoulutuskeskusten kanssa. Aktiivinen kehitysyhteistyö eri ministeriöiden kanssa ja osallistuminen eri sisäilma- ja rakennusalan yhdistysten ja muiden rakennusterveyttä edistävien sidosryhmien toimintaan antaa erinomaiset mahdollisuudet välittää alan viimeisintä tietoutta toteuttamissamme koulutuksissa.

Sisäilmakeskuksen asiantuntijat kouluttavat mm. seuraavia asiakokonaisuuksia:

Hyvä sisäilma ja siihen vaikuttavat tekijät

Rakennusfysiikka, rakennetekniikka ja riskirakenteet

Kosteusvaurioiden korjaamisen laadunvarmistus ja valvonta

Talotekniikka ja kiinteistöautomaatio (LVIAS)

Kiinteistöjen olosuhteet ja niiden arviointi mittausten perusteella

Sisäilmatyöryhmätoiminta ja siinä onnistuminen

Sisäilmaston asiantuntija rakennushankkeessa

Puhtauden- ja pölynhallinta, osastoinnit ja alipaineistukset

Työhygienia ja työturvallisuus sisäilman näkökulmasta

Koulutustapahtumat ja niiden sisältö räätälöidään asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Koulutettavat saavat juuri heidän tarpeitaan vastaavan tietopaketin, jota he pystyvät tehokkaasti hyödyntämään omissa toimintaympäristöissään.

Lisätietoa koulutuksistamme saat lähettämällä yhteydenottopyynnön osoitteeseen info@sisailmakeskus.fi tai toimitusjohtaja Keijo Toloselta, p. 040 669 1564.

Mikäli sinua askarruttaa jokin hyvään sisäilmaan tai terveelliseen rakentamiseen liittyvä asia, ota meihin yhteyttä. Sisäilmakeskuksessa työskentelee asiantuntijoita, joilla on kymmenien vuosien tutkimustaustaa ja syvällistä osaamista sisäilmaan ja talotekniikkaan liittyvästä ongelmatiikasta.