e

Ennakoiva sisäilmatyöryhmätoiminta

Erityisesti laajoissa tai vaikeissa sisäilmaongelmatapauksissa perustettavan sisäilmatyöryhmän tarkoituksena on mm. huolehtia prosessin suunnitelmallisesta ja tavoitteellisesta etenemisestä, tehdä kunnossapitoa koskevia päätöksiä, vastata seurannasta, sopia tavoitteista sekä aikatauluista ja tiedottamisesta.

Ennakoivan kunnossapidon tueksi perustetuissa sisäilmatyöryhmissä ovat jäseninä mm. työsuojelun, työterveyshuollon, kiinteistöhallinnan, huoltohenkilöstön, terveydensuojeluviranomaisen ja kiinteistön käyttäjien edustajat. Usein mukaan halutaan myös ulkopuolisesta asiantuntijaorganisaatiosta sisäilma- tai rakennusterveysasiantuntija.

Kysy lisää palvelustamme!