FISE

Rakennusvirhepankki ja rakennusvirheiden keruukampanja

Rakennusvirhepankki on julkinen tietokanta, joka kerää yhteen rakentamisen eri vaiheissa toteutuneita rakennusvirheitä. Virhepankin tavoitteena on esimerkkien avulla kuvata virheeksi tulkittuja ongelmatilanteita ja siten estää vastaavien tilanteiden toistumista tulevaisuudessa.

FISE on käynnistänyt osana rakennusvirhepankin kehittämishanketta virheiden keruukampanjan. Ilmoituksia halutaan rakentamisen ja ylläpidon kaikilta osapuolilta. FISEn verkkopalvelussa voi ilmoittaa rakennusvirheiksi tulkittuja ongelmatilanteita.

Lue lisää Virhepankkitiedotteesta FISEn verkkosivuilla.