tyoterveyslaitos

Sisäilmakeskus ja Työterveyslaitos yhteistyöhön mikrobien ilmanäytteenoton kehittämiseksi

Mikrobinäytteet analysoidaan perinteisesti kasvatusta vaativilla menetelmillä, mutta tarve nopeampiin menetelmiin kasvaa. Kvantitatiivinen PCR (qPCR) on moderni nopea menetelmä, jossa mikrobien määrä analysoidaan DNA:n perusteella. Työterveyslaitoksella qPCR on jo käytössä materiaalinäytteiden analysoinnissa. Sisäilmakeskuksen ja Työterveyslaitoksen yhteystyöprojektin tarkoituksena on saada vertailunäytteitä, jotta qPCR voidaan validoida myös ilmanäytteille. ”Yhteistyöprojekti on tärkeä, sillä hyviä validointinäytteitä varten tarvitsemme kohteesta luotettavaa tietoa”, toteaa Sirpa Pennanen, Työterveyslaitoksen työympäristölaboratorioiden johtaja.