EAKR pieni

Sisäilmakeskus mukaan COMBI-hankkeeseen selvittämään energiatehokasta palvelurakentamista

Suomessa vuoden 2019 alusta lähtien käyttöönotettavat uudet julkiset rakennukset rakennetaan lähes nollaenergiarakennuksina. COMBI-hanke keskittyy palvelurakennusten – kuten koulujen, päiväkotien, sairaaloiden ja erityisryhmien palveluasumisen yksiköiden – energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaikutusten ja haasteiden selvittämiseen ja ratkaisemiseen.

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY), Aalto-yliopiston (Aalto) ja Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) vetämässä hankkeessa mukana on 40 yritystä, kahdeksan pirkanmaalaista kuntaa Tampereen johdolla sekä Helsingin kaupunki. Mukana olevien yritysten tavoitteena on kehittää omaa osaamistaan korkealaatuisten energiatehokkaiden palvelurakennusten toteuttamisessa, tarjota omia ratkaisujaan niiden toteutukseen ja löytää myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Suomen Sisäilmakeskus Oy on omalta osaltaan mukana hankkeessa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,4 miljoonaa euroa ja tutkimusaika on 1.5.2015–31.12.2017. Merkittävän yritysrahoituksen lisäksi hankkeeseen on saatu julkista rahoitusta TEKESin INKA-ohjelmaan liittyvästä EAKR-rahoituksesta.