Lappeenrannan kaupunki valitsi Sisäilmakeskuksen puitesopimuskumppanikseen vuosille 2014 – 2015

Suomen Sisäilmakeskus Oy on valittu Lappeenrannan kaupungin suunnittelu- ja konsulttipalvelujen tuottajaksi sisäilmaselvitysten, LVIA- ja rakennesuunnittelun sekä haitta-ainetutkimusten osalta. Puitesopimus astuu voimaan 1.3.2014.